SURAT EDARAN BKN NOMOR 12/SE/IV/2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PADA MASA KEDARUR

SURAT EDARAN BKN NOMOR 12/SE/IV/2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PADA MASA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Komentar