NonamaNIPPangkat / Gol. RuangJabatan
1 Corry Thelma Tendean, SH 19590403 198303 2 010 Pembina Tingkat 1, IV/b Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
2 Berty Johanes Tulung, S.Sos 19650222 198803 1 009 Pembina, IV/a Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat